fbpx

TWOJA KSIĘGOWOŚĆ POD BEZPIECZNYMI SKRZYDŁAMI.

RACHOLOGIA to biuro rachunkowe, które łączy zalety tradycyjnej księgowości z nowoczesną technologią.

Dzięki internetowemu systemowi księgowemu zawsze masz dostęp do informacji o finansach Twojej firmy.

Nasz program dostępny jest na telefonie, komputerze czy tablecie.

Z każdego miejsca, o każdej porze w prosty, szybki i bezpieczny sposób wystawisz fakturę oraz dostarczysz do mnie wszystkie dokumenty księgowe.

Internetowe biuro rachunkowe jest optymalnym wyborem dla nowoczesnych przedsiębiorstw.

Nie musisz inwestować we własnych pracowników, w programy księgowe, ani w sprzęt biurowy a co najważniejsze, tracić czasu na dojazdy do stacjonarnego biura rachunkowego, ponieważ wszystkie sprawy możesz wygodnie załatwić z dowolnego miejsca za pośrednictwem internetu.

Z Rachologią możesz te sprawy załatwiać na bieżąco. Wystarczy, że od razu po otrzymaniu faktury, czy innego dokumentu księgowego zrobisz skan lub zdjęcie telefonem i prześlesz plik do dedykowanej aplikacji, do której otrzymasz dostęp niezwłocznie po podpisaniu umowy na świadczenie usług księgowych. Natomiast ja, mogę na bieżąco księgować Twoje dokumenty do których masz dostęp zawsze, gdy tego potrzebujesz.

Taki sposób pracy w znaczny sposób ułatwia dostarczanie dokumentów i przyspiesza cały proces.

Proponuję optymalne rozwiązania przy możliwie jak najmniejszym zaangażowaniu Twojego czasu.

Rachologia kieruje swoją ofertę w zakresie obsługi księgowej do podmiotów rozliczających się za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.


Usługi księgowe, już od 160 zł.

Przez prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów rozumie się:

 • prowadzenie i przechowywanie KPiR;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • przechowywanie elektronicznych dokumentów stanowiących podstawy wpisów do KPiR w danym roku podatkowym;
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy;
 • ustalanie wysokości Składek ZUS Zleceniodawcy;
 • sporządzanie i przechowywanie deklaracji ZUS w danym roku podatkowym;
 • sporządzanie i przesyłanie na żądanie organów podatkowych Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczącego KPiR;
 • sporządzanie i przesyłanie na żądanie organów podatkowych Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczącego faktur;
 • prowadzenie i przechowywanie odrębnej ewidencji do celów podatku od towarów i usług, w tym ewidencji zakupu i sprzedaży (dotyczy płatników podatku VAT);
 • sporządzanie i przesyłanie do urzędu skarbowego Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczącego ewidencji VAT (dotyczy płatników podatku VAT).

 Przez prowadzenie Ewidencji do celów Ryczałtu Ewidencjonowanego rozumie się:

 • prowadzenie i przechowywanie ewidencji przychodów dla celów Ryczałtu Ewidencjonowanego;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • przechowywanie elektronicznych dokumentów stanowiących podstawy Wpisów do Ewidencji w danym roku podatkowym;
 • ustalanie wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • ustalanie wysokości Składek ZUS Zleceniodawcy;
 • sporządzanie i przechowywanie deklaracji ZUS Zleceniodawcy;
 • sporządzanie i przesyłanie na żądanie organów podatkowych Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczącego ewidencji przychodów;
 • prowadzenie i przechowywanie odrębnej ewidencji do celów podatku od towarów i usług, w tym ewidencji zakupu i sprzedaży (dotyczy płatników podatku VAT);
 • sporządzanie i przesyłanie do urzędu skarbowego Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczącego ewidencji VAT.